STYRELSEN

IMF-Föreningens styrelse byts ut varje år. Mandatperioden sträcker sig från 1 juli - 30 juni. Under vårstämman i maj varje år röstas de nya kandidaterna fram av medlemmarna i föreningen. Posterna som går att söka vid detta tillfälle är:


- Ordförande
- Vice ordförande
- Ekonomiansvarig
- Ordförande Utbildningsutskottet
- Ordförande Näringslivsutskottet
- Ordförande Marknadsföringsutskottet
- Ordförande Sociala utskottet
 

Posterna vice ordförande i näringsliv, vice ordförande i marknadsföring och vice ordförande i sociala lämnas vakanta till höststämman. Detta tillvägagångssätt öppnra upp möjligheten för de nya studenterna att engagera sig i styrelsen. 


Läs mer om styrelsen här.

ÅTERKOMMANDE UPPDRAG

General/fadder
Tre generaler tillsätts som projektledare för Rookieperioden (insparken) varje år. Dessa tillsätts under januari/februari. Deras uppdrag är sedan att tillsätta överfaddrar/faddrar. Generaler och överfaddrar har tillsammans ansvar för planering och förberedelser inför Rookieperioden.

IMF-Dagen projektgrupp
För att kunna genomföra vår arbetsmarknadsdag tillsätts varje år en ny projektgrupp på ca. 10-15 personer, samt två projektledare. Denna grupp tillsätts under höstterminen. 

Sittningar
Ibland behöver vårt sociala utskott lite hjälp på traven. Är du intreserad av att hjälpa till på sittningar så hör av dig till någon i det sociala utskottet. Info hittar du här.

Aktuella ansökningar


 

Engagemang utöver IMF-Föreningen

IMF-Föreningen
Org. nummer: 878001-4372

Postadress
IMF-Föreningen
Gustavsborgsgatan 6
722 18 Västerås
c/o Mälardalens Studentkår

Kontakt
imfforeningenmdh@gmail.com