Gamla tentor och arbeten

Här samlar vi ett arkiv av gamla tentor och arbeten genom de olika kurserna som förhoppningsvis kan fungera som en hjälp och/eller inspiration. År för år varierar uppgifterna och tentaupplägg och det är inte alltid samma krav som ställs. Detta ska snarare fungera som ett underlättande hjälpmedel för dina studier.

Alla tentor som publiceras här har uppnått betyget VG.

Vill du bidra till arkivet?

Har du en VG tenta hemma som kan vara till hjälp för andra, eller har din grupp ett arbete som ni vill inspirera andra med? Vi skulle då gärna uppskatta om du ville skicka in den till oss så att vi kan bygga upp arkivet!

Alla tentor och arbeten publiceras anonymt!

SKICKA HÄR

Tentamen

Företagsekonomi
Marknadsföring 
Hemtenta - 160923 
Hemtenta - 171010 
Hemtenta -171010

Organisation
Hemtenta - HT15
Hemtenta - HT15
Hemtenta - HT17

Redovisning och Finansiering
Ten 3 - 161104  
- Facit
Ten 3 - 151105: Del 1 och Del 2 
- Facit: Del 1 och Del 2
Ten 3 - 160108: Del 1 och Del 2 
- Facit: Del 1 och Del 2 
Ten 3 - 170814
Ten 3 - 170518: Del 1 och Del 2 

Kalkylering och budgetering
Del 1 - 151123
Del 2 - 151123

Projektledning

Hemtenta VT18

Arbeten

Företagsekonomi
Marknadsföring 
Marknadsplan - Nelly 
Marknadsplan - Napp Hotel 
GRU2 HT15 - Affärsplan
GRU2 HT16 - Affärsplan
GRU 2 HT17 - Affärsplan Lindex
GRU 2 HT17 - Affärsplan Sibylla

Organisation 
GRU3 
GRU3 HT15 - Organisation 

Budget och kalkylering

GRU5 HT17 Uppgiftsbeskrivning

GRU5 HT17

Marknadsföring 2
Konsumentbeteende
GRU5 - HT18

Marknadskommunikation 
GRU3  - HT18