Internationella marknadsföringsprogrammet
180 hp

Lockas du av en karriär inom internationell marknadsföring? Som internationell marknadsförare kan du jobba med marknadsföring, projektledning, marknads-undersökningar, inköp eller försäljning i internationella företag och mot internationella marknader. Utlandsstudier är en del av programmet, vilket förbereder dig för arbete utomlands och att med tiden ta en ledande position på ett internationellt företag.


Utbildningen
På programmet studerar du hur företag agerar och gör affärer på internationella marknader. Fokus ligger på företagets produkter eller relationer med andra företag och konsumenter. Under din utbildning kombinerar du företagsekonomiska kurser med språkstudier.

På programmet tränas du i att samla in, sortera, kritiskt granska och analysera information som är viktig för att bestämma riktningen för ett företags affärer. Detta tränar du genom att läsa, diskutera och lösa problem i grupp samt göra analyser, presentationer och rapporter.

På de flesta kurser deltar gästföreläsare som är experter inom sitt område. I programmet ingår utlandsstudier under en eller två terminer, vilka ger dig värdefulla kunskaper och erfarenheter från ett annat land. Du utvecklar även din interkulturella förmåga och de språk du behärskar eller väljer att fördjupa dig i. För att stödja dig i detta erbjuder universitetet utbyten med flera universitet runt om i världen.

Språkstudier är en viktig del av programmet. En del av kurserna inom företagsekonomi ges redan på engelska, vilket gör att du som student får träna att läsa, skriva och presentera på engelska under programmets gång. När du väljer språk kan du välja mellan engelska och tyska. Din språkkompetens utöver engelska ger dig en stor konkurrensfördel när du söker jobb på den internationella marknaden.

Framtid och jobb
Internationella marknadsföringsprogrammet förbereder dig för en utvecklande nationell eller internationell yrkeskarriär. Du kan jobba med marknadsföring, försäljning, PR, information eller kommunikation både i Sverige och utomlands.

Exempel på yrkesroller är marknadsansvarig, inköpare, analytiker, projektledare, marknadsförare, försäljare eller egenföretagare. För dig som vill fördjupa dina studier ytterligare efter utbildningen, erbjuder universitetet även magisterprogram i företagsekonomi.

Mälardalens Universitet

IMF-Föreningen
Org. nummer: 878001-4372

Postadress
IMF-Föreningen
Gustavsborgsgatan 6
722 18 Västerås
c/o Mälardalens Studentkår

Kontakt
imfforeningenmdh@gmail.com