Styrelsen för verksamhetsåret 2018/2019

Jonathan Vahlkvist

Ordförande

Ska leda föreningen genom att inspirera, delegera och hjälpa samtliga utskott med deras arbete. Har i uppgift att representera föreningen på ett professionellt sätt.


Kontakt:
ordforande@imf-foreningen.se

Kajsa Hilferink

Vice ordförande

Fungerar som komplement till ordförande och styrelsens utskott, ansvarar även för sekreterarens uppdrag samt för den löpande verksamheten och därmed föreningens utveckling.

Kontakt:
vice.ordforande@imf-foreningen.se

Max Gren

Ekonomiansvarig

Sköter föreningens ekonomi, vilket innebär att ha hand om samtliga in- och utbetalningar som görs i föreningen.

 

Kontakt:
ekonomi@imf-foreningen.se

Styrelsens utskott

Amanda Sundström

Utbilningsutskottet
Ordförande

Jessica Lindblom

Näringslivsutskottet
Ordförande

Dominic Mills

Näringslivsutskottet

Vice ordförande

Rebecca Haddad

Marknadsföringsutskottet
Ordförande

Linnea Larsson

Marknadsföringsutskottet
Vice ordförande

Hanna Gundmark

Sociala utskottet
Ordförande

Madeleine Rosendahl

Sociala utskottet
Vice ordförande