Utskott

Näringsliv

Underhåller och förbättrar föreningens koppling till näringslivet samt tar hand om existerande samarbetspartners och arbetar in nya.
Kontakt: naringsliv@imf-foreningen.se
 

Ordförande - Jessica Lindblom

Vice ordförande - Dominic Mills

Utbildning

Framför medlemmarnas åsikter rörande Internationella marknadsföringsprogrammet till berörda parter på Mälardalens Högskola i syfte till att förbättra utbildningen.
Kontakt: utbildning@imf-foreningen.se

Ordförande - Amanda Sundström

Sociala

Ska genom evenemang skapa gemenskap och glädje inom föreningen och mellan de olika första, andra- samt tredjeårsstudenterna.
Kontakt: sociala@imf-foreningen.se

Ordförande - Hanna Gundmark

Vice ordförande - Madeleine Rosendahl

Marknadsföring

Marknadsför föreningen både på ett strategiskt plan samt taktiskt (med fokus på speciella evenemang).
Kontakt: Marknadsforing@imf-foreningen.se

Ordförande - Rebecca Haddad

Vice ordförande - Linnea Larsson