imflogga senaste

IMF-Dagen

IMF-Dagen är en arbetsmarknadsdag ämnad för IMF-studenter och alumner. IMF-Dagen är ett av de mest uppskattade projekten som IMF-Föreningen anorodnar.  

IMF-Dagen bildar en arena där det blir möjligt för studenterna att förstärka gemenskapen med varandra. Förutom detta är dagen ett perfekt tillfälle för studenterna att inspireras och förbereda tankarna på hur en framtida karriär skulle se ut. Under hela dagen finns ypperliga möjligheter till nätverkande.

Dagen inleds med frukostmingel på montertorget. Därefter består dagen av intressanta föreläsare i form av verksamma aktörer i näringslivet och före detta IMF-studenter. Emellan föreläsningarna finns ett montertorg med relevanta företag från näringslivet till förfogande för studenterna. Dagen avslutas sedan med middag och fest på kvällen.

Gilla IMF-dagen på Facebook för att ta del av alla nyheter och uppdateriingar som kommer!

Är du eller ditt företag intresserad av att ställa ut på montertorget eller hålla i en föreläsning? Hör av dig till ansvarig via mailadresserna nedan!

När är nästa IMF-Dag?

Nästa IMF-Dag hålls ...

IMF-Dagen 2020 blev tyvärr inställd på grund av pandemin Covid-19.

Projektgruppen IMF-dagen 2020

Projektledare

Projektledarna för IMF-Dagen ansvarar för det övergripande arbetet samt för att områdesansvariga att göra sitt jobb.
 

Näringslivsansvariga

Vad är väl IMF-Dagen utan ett fantastiskt montertorg? Ett av de främsta syftena med dagen är att öppna upp möjligheten för nätverkande, vilket dessa två gjort ett strålande jobb med att göra!
 

Vill ditt företag stå med på montertorget för IMF-Dagen?

Kontakta Peter och Therese med hjälp av mailadressen nedanför!

Oscar Bengtsson

Kontakt:
projektledare.imfdagen@gmail.com

Edward Berglind

Kontakt:
projektledare.imfdagen@gmail.com

Peter Kumlin

Kontakt:
naringsliv.imfdagen@gmail.com

Therse Bagge

Kontakt:
naringsliv.imfdagen@gmail.com

Mat- och fika ansvariga

Med en dag fylld av inspirerande föreläsningar kan man inte gå runt med en tom mage. Våra mat- och fika ansvariga ansvarar för detta och ser till att alla går mätta och belåtna under dagen.
 

Vill ditt företag sponsra IMF-Dagen med mat eller fika?

Kontakta Johanna och Lina med hjälp av mailadressen nedanför!

Marknadsföringsansvariga

Den exceptionella marknadsföringen av IMF-Dagen sköts av våra marknadsföringsansvariga. De utformar grafiskt material och lägger upp en planering för när materialet ska publiceras.

Johanna Olsson

Kontakt:
matochfika.imfdagen@gmail.com

Lina Johansson

Kontakt:
matochfika.imfdagen@gmail.com

Alexander Puhls

Kontakt:
marknadsforing.imfdagen@gmail.com

Ugné Wistedt

Kontakt:
marknadsforing.imfdagen@gmail.com

Föreläsningsansvariga

Inspiration och framtid. Detta jobbar dessa två stenhårt med att upprätthålla genom att boka föreläsare som uppfyller båda kraven.

Ekonomiansvarig

Ekonomiansvarig har i uppdrag att upprätta budget, följa upp, hålla projektgruppen uppdaterad om den ekonomiska situationen och fakturera IMF-Dagens samarbetspartners. Under perioden har ekonomiansvarig även löpande kontakt med IMF-Föreningens ekonomiansvarig.

Elin Danielsson

Kontakt:
forelasare.imfdagen@gmail.com

Madicken Lundgren

Kontakt:
forelasare.imfdagen@gmail.com

Victoria Kjööras

Kontakt:
ekonomi@imf-foreningen.se

Kvällsaktivitetsansvariga

Det är dessa tre personer som gör IMF-Dagen-sittningen möjlig! Boka lokal, bestämma mat, dekorera lokalen, planera aktiviteter m.m. är några av de saker som de här personerna ansvarar för.

Sandra Karlsson

Kontakt:
kvallsaktivitet.imfdagen@gmail.com

Emma Granström

Kontakt:
kvallsaktivitet.imfdagen@gmail.com

Joseph Twinomujuni

Kontakt:
kvallsaktivitet.imfdagen@gmail.com

IMF-Föreningen
Org. nummer: 878001-4372

Postadress
IMF-Föreningen
Gustavsborgsgatan 6
722 18 Västerås
c/o Mälardalens Studentkår

Kontakt
info@imf-foreningen.se