Årsplanering

Som student vet man att planering är A och O. För att underlätta er planering finner ni därför här en fingervisning om när olika stora evenemang vanligtvis äger rum. Förhoppningen med denna fingervisning är att fler ska ha möjlighet att komma på evenemangen som föreningen anordnar eftersom det då öppnar upp möjligheten för er studenter att planera in eventen i god tid.

Notera att denna årsplanering enbart redovisar de största eventen som arrangeras under året.

Styrelsen förbehåller sig dock rätten att denna årsplanering kan komma att ändras beroende på rådande omständigheter och förändrade förutsättningar.

IMF-Föreningen
Org. nummer: 878001-4372

Postadress
IMF-Föreningen
Gustavsborgsgatan 6
722 18 Västerås
c/o Mälardalens Studentkår

Kontakt
imfforeningenmdh@gmail.com