Styrelsen för verksamhetsåret 2022/2023

Ordförande

Ska leda föreningen genom att inspirera, delegera och hjälpa samtliga utskott med deras arbete. Har i uppgift att representera föreningen på ett professionellt sätt. Vidare är ordförande, tillsammans med ekonomiansvarig, firmatecknare i föreningen.

Clara Frank

Ordförande

ordforande@imf-foreningen.se

Vice ordförande

Fungerar som komplement till ordförande och styrelsens utskott, ansvarar även för sekreterarens uppdrag samt för den löpande verksamheten och därmed föreningens utveckling.
 

Ebba Persson

Vice ordförande

vice.ordforande@imf-foreningen.se

Ekonomiansvarig

Ekonomiansvarig skapar IMF-föreningens budget och sköter löpande bokföring under verksamhetsåret. Ekonomiansvarig har även i uppdrag att hålla styrelsen uppdaterad om hur den ekonomiska situationen ser ut, se till att budgeten följs under året samt fakturerar och betalar fakturor. Ekonomiansvarig är den andra behöriga firmatecknaren i föreningen.
 

Jacob Fonovich

Ekonomiansvarig

ekonomi@imf-foreningen.se

Utbildningsutskottet

Utbildningsansvarig har det yttersta utbildningsansvaret i IMF-Föreningen. Utbildningsansvarig skall tillsammans med Akademin för Ekonomi, Samhälle och Teknik, tillsammans med styrelsens ordförande, diskutera aktuella utbildningsfrågor vid institutionen. Varje termin genomförs kursutvärderingar som sammanställs och skickas vidare till ansvariga för kursen. Detta för att varje kurs skall bli så bra som möjligt.

Elma Muratovic

Utbilningsutskottet
Ordförande
utbildning@imf-foreningen.se

Näringslivsutskottet

Näringslivsutskottet ansvarar ytterst för IMF-föreningens samarbeten med näringslivet, men ser också över möjligheterna för att utarbeta nya eventuella samarbeten. Näringslivsutskottet ansvarar för att utvärdera samarbetsavtalen och att arbeta för att de förnyas vid avtalens utgång.

Elin Löfgren

Näringslivsutskottet
Ordförande
naringsliv@imf-foreningen.se

Agnes Lindberg

Näringslivsutskottet

Vice ordförande
naringsliv@imf-foreningen.se

Marknadsföringsutskottet

Marknadsföringsutskottet ansvarar för att upprätthålla och utveckla IMF-föreningens varumärke. Marknadsföringsutskottet är ytterst ansvarig för all marknadsföring som riktar sig gentemot våra medlemmar genom föreningens aktiva kanaler samt hemsidan. Utskottet ansvarar också för all fotografering för sittningar samt aktiviter under året. 

Elin Månsson

Marknadsföringsutskottet
Ordförande
marknadsforing@imf-foreningen.se

Kamilla Jurabaeva

Marknadsföringsutskottet
Vice ordförande
marknadsforing@imf-foreningen.se

Sociala utskottet

Sociala utskottet har huvudansvaret för att aktiviteter och sittningar genomförs under året. De arbetar aktivt med att förbättra och genomföra bestående projekt, men genomför även regelbundet nya aktiviteter. 

Julia Vång

Sociala utskottet
Ordförande
sociala@imf-foreningen.se

Sofia Rosengren Borg

Sociala utskottet
Vice ordförande
sociala@imf-foreningen.se

IMF-Föreningen
Org. nummer: 878001-4372

Postadress
IMF-Föreningen
Gustavsborgsgatan 6
722 18 Västerås
c/o Mälardalens Studentkår

Kontakt
info@imf-foreningen.se