Styrelsen för verksamhetsåret 2023/2024

Ordförande

Ska leda föreningen genom att inspirera, delegera och hjälpa samtliga utskott med deras arbete. Har i uppgift att representera föreningen på ett professionellt sätt. Vidare är ordförande, tillsammans med ekonomiansvarig, firmatecknare i föreningen.

Sofia Rosengren Borg

Ordförande

imfforeningenmdh@gmail.com

Vice ordförande

Fungerar som komplement till ordförande och styrelsens utskott, ansvarar även för sekreterarens uppdrag samt för den löpande verksamheten och därmed föreningens utveckling.
 

Kamilla Jurabaeva

Vice ordförande

imfforeningenmdh@gmail.com

Ekonomiansvarig

Ekonomiansvarig skapar IMF-föreningens budget och sköter löpande bokföring under verksamhetsåret. Ekonomiansvarig har även i uppdrag att hålla styrelsen uppdaterad om hur den ekonomiska situationen ser ut, se till att budgeten följs under året samt fakturerar och betalar fakturor. Ekonomiansvarig är den andra behöriga firmatecknaren i föreningen.
 

Marcel Cevik

Ekonomiansvarig

ekonomi.imfforeningen@gmail.com

Utbildningsutskottet

Utbildningsansvarig har det yttersta utbildningsansvaret i IMF-Föreningen. Utbildningsansvarig skall tillsammans med Akademin för Ekonomi, Samhälle och Teknik, tillsammans med styrelsens ordförande, diskutera aktuella utbildningsfrågor vid institutionen. Varje termin genomförs kursutvärderingar som sammanställs och skickas vidare till ansvariga för kursen. Detta för att varje kurs skall bli så bra som möjligt.


Emma Fasth

Utbilningsutskottet
Ordförande
utbildning.imfforeningen@gmail.com

Näringslivsutskottet

Näringslivsutskottet ansvarar ytterst för IMF-föreningens samarbeten med näringslivet, men ser också över möjligheterna för att utarbeta nya eventuella samarbeten. Näringslivsutskottet ansvarar för att utvärdera samarbetsavtalen och att arbeta för att de förnyas vid avtalens utgång.

Agnes Lindberg

Näringslivsutskottet
Ordförande
naringsliv.imfforeningen@gmail.com

Elina Eriksson

Näringslivsutskottet

Vice ordförande
naringsliv.imfforeningen@gmail.com

Marknadsföringsutskottet

Marknadsföringsutskottet ansvarar för att upprätthålla och utveckla IMF-föreningens varumärke. Marknadsföringsutskottet är ytterst ansvarig för all marknadsföring som riktar sig gentemot våra medlemmar genom föreningens aktiva kanaler samt hemsidan. Utskottet ansvarar också för all fotografering för sittningar samt aktiviter under året. 

Angelina Markatatos

Marknadsföringsutskottet
Ordförande
marknadsforing.imfforeningen@gmail.com

Olivia Kartal

Marknadsföringsutskottet
Vice ordförande
marknadsforing.imfforeningen@gmail.com

Sociala utskottet

Sociala utskottet har huvudansvaret för att aktiviteter och sittningar genomförs under året. De arbetar aktivt med att förbättra och genomföra bestående projekt, men genomför även regelbundet nya aktiviteter. 

Santina Lövstrand

Sociala utskottet
Ordförande
sociala.imfforeningen@gmail.com

Jennifer Beronius

Sociala utskottet
Vice ordförande
sociala.imfforeningen@gmail.com

IMF-Föreningen
Org. nummer: 878001-4372

Postadress
IMF-Föreningen
Gustavsborgsgatan 6
722 18 Västerås
c/o Mälardalens Studentkår

Kontakt
imfforeningenmdh@gmail.com