imflogga senaste

Kurslitteratur

Nedan finnes länkar för de kurser som är inkluderade i programmet. Där kan du hitta information om vilken kursliteratur som gäller. Notera att kursliteraturen kan komma att ändras år till år, samt fastställs cirka tre veckor innan kursstart. 

ÅR 1

HÖSTTERMIN

Företagsekonomi grundkurs (FOA151)

VÅRTERMIN

Projektledning (OAH101)

Personlig kontakt och social påverkan i marknadsföring (FOA124)

Service Management (FOA105)

Internationalisation process of companies (FOA200)