• Medlemskap i IMF-föreningen

IMF-Föreningen är personuppgiftsansvarig för all information och behandlingen av den. Den information som ni ger oss behandlas konfidentiellt och i enlighet med GDPR (General Data Protection Regulation)

Genom att bli medlem i IMF-föreningen godkänner du att föreningen får publicera bilder/filmer på dig på föreningens facebooksida tagna under evenemang arrangerade av IMF-föreningen. Efter önskemål så kan vi ta bort enskilda bilder/filmer.