imflogga senaste

Extrainsatt föreningsstämma

Idag har den extrainsatta föreningsstämman gått av stapeln där följande beslut fastställdes:

  • Entertainmentutskottet har ändrat namn till Sociala utskottet.
Entertainmentutskottet ändrar namn för att bli mer enhetligt med sina systerutskott i andra ekonomföreningar i Sverige.
  • Connectionutskottet har terminerats.
Connectionutskottet upphör att existera då det inte finns eller har funnits några klara arbetsuppgifter för utskottet. 

Trevlig vecka önskar IMF-föreningen!

Kommentera gärna: