Extrainsatt årsmöte
Idag har styrelsen haft ett extrainsatt årsmöte
där de tre lediga styrelseposterna har tillsats!

Vice näringslivsansvarig: Cecilia Bårdh
Vice sociala utskottet: Hannah Holmberg
Vice marknadsföringsansvarig: Victor Öman

Välkomna till IMF-föreningens styrelse!

Kommentera gärna: