Årsstämma VT16 - Nya styrelsen!

Styrelsen för verksamhetsåret 2016/2017 Styrelsen för verksamhetsåret 2016/2017


Den årliga årsstämman hölls igår onsdag den 27 april. Under mötet gick vi igenom vad vi har gjort under verksamhetsåret 2015/2016 och vad som komma skall. Inte minst gick vi igenom föreningens stadgar i syfte att göra stadgaändringar. Alla ändringar röstades igenom men kräver ytterligare en omröstning under nästkommande årsstämma. Sist men inte minst valdes den nya styrelsen in för verksamhetsåret 2016/2017.

Ellinor Hammar - Ordförande Utbildningsutskottet
Josefine Karlsson - Ordförande Näringslivsutskottet
Ellionor Persson - Vice Ordförande
Victor Öman - Ordförande
Hannah Holmberg - Ordförande Sociala utskottet
Sara Lundgren (frånvarande) - Vice Sociala utskottet
Matilda Ljungberg - Ordförande Marknadsföringsutskottet
Felicia Genlund - Orförande Ekonomiutskottet

Grattis och lycka till önskar gamla styrelsen!

Kommentera gärna: